Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

advent na fare

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku BA- RAČA
Milé deti, rodičia, krstní rodičia, starí rodičia,
v tomto adventnom čase príprav na sviatky pokoja, lásky – prejavenej v príchode Pána Ježiša Krista vás chceme pozvať na stretnutie v priestoroch evanjelickej fary v Rači (zborová sieň)
v 2. adventnú nedeľu, 4. Decembra o 1500


Možno príde i Mikuláš

Tešíme sa na stretnutie

Kolektív sestier, slúžiacich detské služby Božie v Rači a Bernolákove + farár RA – Bern.