Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

POZVANIE do ZÁLESIA na ekumenické stretnutie pri sviatku sv. Cyrila a Metoda

Pozývame Vás na Ekumenickú slávnosťpri príležitosti sviatku vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda,ktorá sa bude konať v pondelok 4. júla 2022 od 17:00 hod. v rímskokatolíckom Kostole Najsvätejšej Trojice v Zálesí za účasti kňazov rímskokatolíckej cirkvi, gréckokatolíckej cirkvi a… Read More

Zborový deň v Bernolákove

Pozvanie na zborový deň v Bernolákove Srdečne vás pozývame na zborový deň CZ ECAV Rača do evanjelického kostola a areálu kostola v dcérocikvi Bernolákovo, v 2. nedeľu po Svätej Trojici, 26.06.2022 so začiatkom služieb Božích o 10,00 V chráme Božom v RAČI služby Božie nebudú… Read More

Posledná rozlúčka so s. farárkou ZUZANOU KOLÁROVSKOU

S hlbokým zármutkom, ale s nádejou na stretnutie u nášho Pána, oznamujeme, že naša milovaná mama a babka Mgr. Zuzana Kolárovská rod. Sljuková dňa 9. júna 2022 vo veku 77 rokov odišla do nebeského domova následkom nemoci. Pohrebná… Read More

Konfirmačná príprava 1. roč.

Konfirmačná príprava 1. roč. bude v sobotu 28.05.2022 o 13,30 v zborovej sieni v Rači

Služby Božie na Vstúpenie Krista Pána v Rači

Služby Božie na Vstúpenie Krista Pána budú v Račio 18,00

Rozpis služieb Božích Veľká noc 2022, Evanjelický kostol Rača, Bernolákovo, Infocentrum M.R.Štefánika Ivanka pri Dunaji

Rozpis služieb Božích Veľká noc 2022, Evanjelický kostol Rača  nedeľa 9,00 – Služby Božie – 2. nedeľa v mesiaci so sviatosťou Večere Pánovej so spoveďou  14.04. Zelený štvrtok – 17,00 Služby Božie so sviatosťou Večere Pánovej so spoveďou 15.04…. Read More

Služby Božie počas sviatkov Vianoc 2021 a Nového roka 2022

Milí bratia, drahé sestry v Pánu, je mi ľúto, že obmedzenia, ktoré sa týkajú konaninia služieb Božích platia aj počas vianočných sviatkov, – v  počte 30. veriacich v chráme, v režime; Očkovaní, Prekonaní (OP); verím, že v zodpovednosti prežijeme pokojné… Read More

Znovukonanie služieb Božích od 3. adventnej nedele

Milí bratia, drahé sestry, so zmiešanými pocitmi oznamujem, že služby Božie smieme konať – byť účastní – v tejto COVID situácií, ale s veľkými obmedzeniami. Informácie, ktoré prichádzali boli nie jasné, preto som čakal so zverejnením tohoto oznamu,… Read More

Inzerát Evanjelickej základnej školy – miesto učiteľa 2. stupňa

Evanjelická základná škola so sídlom v Bratislave, Palisády 57 hľadá učiteľa/učiteľku II. stupňa s aprobáciou matematika, geografia, informatika na plný úväzok s nástupom do zamestnania od 1. marca 2022. Požadované vzdelanie: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch… Read More