Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Služby Božie na Vstúpenie Krista Pána na nebo; Ascensio Domini

40. deň po vzkriesení Pán Ježiš Kristus vstupuje do nebeskej slávy. Služby Božie v tento sviatok budú v evanjelickom kostole v RAČI, vo štvrtok, 18.05.2023 o 18,00.

KONFIRMÁCIA

Slávnosť konfirmácie v CZ Rača; evanjelický a.v. kostol Rača, Bernoláko Skúška konfirmandov bude v rámci sl. Božích v kostole v Bernolákove v sobotu, 29.04.2023 o 17,00 hod., Slávnosť konfirmácie – služby Božie v 3. nedeľu po Veľkej Noci,  30. 04. 2023,… Read More

Pozvanie na tradičné pôstne stretnutie pri slove a hudbe

Srdečne vás pozývame na tradičné pôstne zastavenie pri Slove a hudbe v evanjelickom kostole v Rači. 6. pôstna nedeľa, 02.04.2023,  15,00 vstupné dobrovoľné – milodar na opravu organa  

Čas konania služieb Božích – Pôst, Veľká noc 2023

Čas konania služieb Božích – Pôst, Veľká noc 2023 Evanjelický kostol Rača Počas pôstu v stredu pôstna večiereň v Rači v chráme o 18,00 06.04. Zelený štvrtok –  18,00 – služby Božie so sviatosťou Večere Pánovej so spoveďou 07.04. Veľký piatok – 9,00 – Pašiové… Read More

Konanie konventu CZ BA-Rača

Milí bratia a sestry v Pánu, v predpôstnu nedeľu, 19.02.2023 sa bude konať v našom CZ výročný účtovný zborový konvent v rámci služieb Božích v Rači o 9,00 a bude pokračovať v Bernolákove o 11,00. predsedníctvo CZ BA –… Read More

konfirmačná príprava

Milí konfirmandi, Vážení rodičia, pripomínam, že stretnutie konfirmandov  2. roč. bud  bude v nedeľu, 12.02.2023 o 16,00 a katechuménov 1. roč.  o 17,15 na fare v Rači v zborovej sieni.   R. Hargaš, ev.a.v. farár

adventné zastavenie pri slove a hudbe

Srdečne vás pozývame na tradičné adventné zastavenie pri Slove a hudbe v evanjelickom kostole v Rači. 4. Adventná nedeľa, 18.12.2022, 15,00 vstupné dobrovoľné – milodar na opravu organa

Služby Božie v Rači – vianoce 2022

Čas konania služieb Božích počas Vianoc 2022 Evanjelický kostol BA-RAČA, 18.12. tradičné adventné stretnutie – slovo – hudba –  v ev.a.v. kostole v Rači  – 15,00 – vstup voľný 24.12.2022- štedrovečerné služby Božie 16,30 25.12. – 1. Slávnosť vianočná –… Read More

advent na fare

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku BA- RAČAMilé deti, rodičia, krstní rodičia, starí rodičia,v tomto adventnom čase príprav na sviatky pokoja, lásky – prejavenej v príchode Pána Ježiša Krista vás chceme pozvať na stretnutie v priestoroch evanjelickej… Read More

110. výročie narodenia generálneho biskupa ThDr. Jána Michalka 1912 – 1990

Stiahnuť materiál: K 110. výročiu narodenia Jána Michalka generálneho biskupa ŽivotopisProfesor ThDr. Ján Michalko sa narodil 16. októbra 1912 vo Važci v rodinemaloroľníka a robotníka na železnici. Šesť tried základnej školy navštevoval v rodisku,potom pokračoval v štúdiách na… Read More