Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

adventné zastavenie pri slove a hudbe

Srdečne vás pozývame na tradičné adventné zastavenie pri Slove a hudbe v evanjelickom kostole v Rači. 4. Adventná nedeľa, 18.12.2022, 15,00 vstupné dobrovoľné – milodar na opravu organa

Služby Božie v Rači – vianoce 2022

Čas konania služieb Božích počas Vianoc 2022 Evanjelický kostol BA-RAČA, 18.12. tradičné adventné stretnutie – slovo – hudba –  v ev.a.v. kostole v Rači  – 15,00 – vstup voľný 24.12.2022- štedrovečerné služby Božie 16,30 25.12. – 1. Slávnosť vianočná –… Read More

advent na fare

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku BA- RAČAMilé deti, rodičia, krstní rodičia, starí rodičia,v tomto adventnom čase príprav na sviatky pokoja, lásky – prejavenej v príchode Pána Ježiša Krista vás chceme pozvať na stretnutie v priestoroch evanjelickej… Read More

110. výročie narodenia generálneho biskupa ThDr. Jána Michalka 1912 – 1990

Stiahnuť materiál: K 110. výročiu narodenia Jána Michalka generálneho biskupa ŽivotopisProfesor ThDr. Ján Michalko sa narodil 16. októbra 1912 vo Važci v rodinemaloroľníka a robotníka na železnici. Šesť tried základnej školy navštevoval v rodisku,potom pokračoval v štúdiách na… Read More

Zápis na konfirmačnú prípravu 2022 – 2024

Milí rodičia, krstní rodičia, milá mládež, zápis na konfirmačnú prípravu do 1. roč. prebieha na farskom úrade v CZ ECAV RAČA v tomto mesiaci. Verím, že sľub, ktorý ste rodičia a krstní rodičia dali pri krste dietok Pánu… Read More

Zborový deň v Rači

Pozvanie na zborový deň v Rači Srdečne vás pozývame na zborový deň so začiatkom služieb Božích o 10,00  v ev.a.v. chráme Božom v Rači a následne bude posedenie vo farskej záhrade v Rači, v 15. nedeľu po Svätej Trojici, poslednú septembrovú  25.09.2022  Slávnostný kazateľ,… Read More

65. výročie posvätenia chrámu Božieho v Bernolákove

POZVANIE Srdečne vás pozývame naSLÁVNOSTNÉ SLUŽBY BOŽIE do evanjelického kostola v Bernolákove v 14. nedeľu po Svätej Trojici, 18.09.2022 so začiatkom služieb Božích o 10,30pri príležitosti 65. výročia posvätenia chrámu Božieho v BernolákoveKazateľ: Alenka KováčikováKantor: Stanislav Tichý

POZVANIE do ZÁLESIA na ekumenické stretnutie pri sviatku sv. Cyrila a Metoda

Pozývame Vás na Ekumenickú slávnosťpri príležitosti sviatku vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda,ktorá sa bude konať v pondelok 4. júla 2022 od 17:00 hod. v rímskokatolíckom Kostole Najsvätejšej Trojice v Zálesí za účasti kňazov rímskokatolíckej cirkvi, gréckokatolíckej cirkvi a… Read More

Zborový deň v Bernolákove

Pozvanie na zborový deň v Bernolákove Srdečne vás pozývame na zborový deň CZ ECAV Rača do evanjelického kostola a areálu kostola v dcérocikvi Bernolákovo, v 2. nedeľu po Svätej Trojici, 26.06.2022 so začiatkom služieb Božích o 10,00 V chráme Božom v RAČI služby Božie nebudú… Read More