Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Služby Božie v Rači – vianoce 2022

Čas konania služieb Božích počas Vianoc 2022

Evanjelický kostol BA-RAČA,

18.12. tradičné adventné stretnutie – slovo – hudba –  v ev.a.v. kostole v Rači  – 15,00 – vstup voľný

24.12.2022- štedrovečerné služby Božie 16,30

25.12. – 1. Slávnosť vianočná – Služby Božie 9,00, po Sl.B. Sviatosť Večere Pánovej so spoveďou

26.12. – 2. Slávnosť vianočná – Služby Božie 9,00

31.12. – Závierka občianskeho roka – Silvester – Služby Božie 16,30

01.01.2023 –Nový rok, obrezanie Krista Pána – Služby Božie 9,00

 

Evanjelický kostol Bernolákovo

24.12.- štedrovečerné služby Božie 14,30

25.12. – 1. Slávnosť vianočná – Služby Božie 10,30

26.12. – 2. Slávnosť vianočná – Služby Božie 10,30.  Po SlB. Sviatosť Večere Pánovej so spoveďou

31.12. – Závierka občianskeho roka – Silvester- Služby Božie 14,30

01.01.2023 – Nový rok, obrezanie Krista Pána – Služby Božie 10,30

 

Ivanka pri DunajiInfocentrum – Pamätná izba M. R. Štefánika, nám. sv. Rozálie

24.12.- štedrovečerné služby Božie 13,00

31.12. – Závierka občianskeho roka – Silvester- Služby Božie 13,00