Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Kontakty

Kontakty

Sídlo farského úradu: Alstrova ulica č.39, 831 06 Bratislava 35, telefón: 02/44883403, mobil:0903794926

email: raca@ecav.sk

Cirkevný príspevok, príp. milodary uvítame na ČU. nasledovne:

RAČA: SlSp.,: SK 66 0900 0000 0000 1147 1975

Dcérocirkev Bernolákovo, Tatrabanka, SK 64 1100 0000 0026 2384 4890

Suma CP je od r. 2022 nasledovná: 30.-€ , na rok pre zárobkovo činných; 15,-€ pre deti, študentov a dôchodcov.

Do správy pre prijímateľa by bolo dobré uviesť, za ktorý rok, počet os., a CP- cirkevný príspevok, alebo MLD – milodar.      Vďaka

 

Predsedníctvo zboru: zborový farár: Rastislav Hargaš, zborový dozorca Ján Viglaský, zástupca zb. dozorcu Miloš Kulík, kantorka: Anna Slezáková (Bernolákovo).

Služby Božie Rača:

Radi vás uvítame na Službách Božích, ktoré sa konajú:

V Rači (chrám Boží) každú nedeľu o 9:00, /2. nedeľa v mesiaci so sviatosťou Večere Pánovej so spoveďou/

a stredu o 17:00 (počas adventu a pôstu)

v DD DSS na Podbrezovej 28 (BAS) 2. nedeľa v mesiaci o 13:00

 

Služby Božie Bernolákovo

Radi vás uvítame na Službách Božích, ktoré sa konajú:

v Ivanke pri Dunaji druhú nedeľu v mesiaci (1x za mesiac) o 11.30hod. v Pamätnej izbe M. R. Štefánika (informačnom centre obce).

V Bernolákove (chrám Boží): 10,30, prvú nedeľu v mesiaci  so sviatosti Večere Pánovej so spoveďou,

 

Adresa Bernolákovo

Evanjelický kostol sa nachádza v Bernolákove, na rohu Poštovej a Orechovej ul

Adresa Ivanka pri Dunaji

V Ivanke pri Dunaji mávame Služby Božie v Pamätnej izbe M. R. Štefánika, nám. sv. Rozálie (informačné centrum obce)