Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Zborový deň v Rači

Pozvanie na zborový deň v Rači

Srdečne vás pozývame na

zborový deň

so začiatkom služieb Božích10,00

 v ev.a.v. chráme Božom v Rači

a následne bude posedenie vo farskej záhrade v Rači,

v 15. nedeľu po Svätej Trojici, poslednú septembrovú

 25.09.2022 

Slávnostný kazateľ, Mgr. Ivan Klinko

Bernolákove služby Božie nebudú

Tešíme sa na stretnutie v Rači