Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

65. výročie posvätenia chrámu Božieho v Bernolákove

POZVANIE
Srdečne vás pozývame na
SLÁVNOSTNÉ SLUŽBY BOŽIE
do evanjelického kostola v Bernolákove
v 14. nedeľu po Svätej Trojici, 18.09.2022
so začiatkom služieb Božích o 10,30
pri príležitosti 65. výročia posvätenia chrámu Božieho v Bernolákove
Kazateľ: Alenka Kováčiková
Kantor: Stanislav Tichý