Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Oznam o úmrtí a pohrebnej rozlúčke Dekana EBF, Prof. ThDr. Dušana Ondrejoviča