Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

POZVANIE do ZÁLESIA na ekumenické stretnutie pri sviatku sv. Cyrila a Metoda

Pozývame Vás na Ekumenickú slávnosť
pri príležitosti sviatku vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda,
ktorá sa bude konať
v pondelok 4. júla 2022 od 17:00 hod.
v rímskokatolíckom Kostole Najsvätejšej Trojice v Zálesí
za účasti kňazov rímskokatolíckej cirkvi, gréckokatolíckej cirkvi a evanjelickej a. v. cirkvi,
so spevom Ľubice Meškovej a Eleny Riškovej a s hrou Martiny Konrádovej.
Odbornú prednášku „Pravoslávie a odkaz Cyrilo-Medodejskej misie “ prednesie ThLic. Andrej Škoviera,PhD., s recitáciou Petra Rúfusa.