Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Zborový deň v Bernolákove

Pozvanie na zborový deňBernolákove

Srdečne vás pozývame na zborový deň CZ ECAV Rača

do evanjelického kostola a areálu kostola

v dcérocikvi Bernolákovo,

v 2. nedeľu po Svätej Trojici, 26.06.2022

so začiatkom služieb Božích10,00

V chráme Božom v RAČI služby Božie nebudú

Tešíme sa na stretnutie v Bernolákove