Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Posledná rozlúčka so s. farárkou ZUZANOU KOLÁROVSKOU

S hlbokým zármutkom, ale s nádejou na stretnutie u nášho Pána, oznamujeme, že naša milovaná mama a babka Mgr. Zuzana Kolárovská rod. Sljuková dňa 9. júna 2022 vo veku 77 rokov odišla do nebeského domova následkom nemoci. Pohrebná rozlúčka bude v utorok 14. júna 2022 o 11:00 v evanjelickom kostole vo Sv. Jure.
Synovia Ondrej a Peter s rodinami a ostatná smútiaca rodina
Namiesto kvetinových darov zvážte, prosíme, možnosť finančne prispieť na Centrum sociálnych služieb Samaritán v Galante.