Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Konfirmačná príprava 1. roč.

Konfirmačná príprava 1. roč. bude v sobotu 28.05.2022 o 13,30 v zborovej sieni v Rači