Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Služby Božie na Vstúpenie Krista Pána v Rači

Služby Božie na Vstúpenie Krista Pána budú v Račio 18,00