Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Rozpis služieb Božích Veľká noc 2022, Evanjelický kostol Rača, Bernolákovo, Infocentrum M.R.Štefánika Ivanka pri Dunaji

Rozpis služieb Božích Veľká noc 2022, Evanjelický kostol Rača

 nedeľa 9,00 – Služby Božie – 2. nedeľa v mesiaci so sviatosťou Večere Pánovej so spoveďou

 14.04. Zelený štvrtok17,00 Služby Božie so sviatosťou Večere Pánovej so spoveďou

15.04. Veľký piatok9,00 Pašiové sl.Božie +sviatosť Večere Pánovej so spoveďou

17.04. Veľkonočná nedeľa – 9,00 Slávnostné služby Božie – po sl.B. – sviatosť Večere Pánovej so spoveďou

18.04. 2. Slávnosť Veľkonočná9,00 Služby Božie

 

Evanjelický kostol Bernolákovo

 Nedeľa – služby Božie o 10,30 – 1. nedeľa v mesiaci so sviatosťou Večere Pánovej so spoveďou

15.04. Veľký piatok, 14,30 – pašiové sl. Božie + sviatosť Večere Pánovej so spoveďou                        

17.04. Veľkonočná nedeľa –  10,30 – slávnostné služby Božie

18.04. Veľkonočný pondelok – 10,30 – služby Božie

 

Služby Božie v Infocentre Ivanka pri Dunaji

2. nedeľa v mesiaci o 11,30

15.04. Veľký piatok, 13,00 – pašiové sl. Božie + sviatosť Večere Pánovej so spoveďou