Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Služby Božie počas sviatkov Vianoc 2021 a Nového roka 2022

Milí bratia, drahé sestry v Pánu,

je mi ľúto, že obmedzenia, ktoré sa týkajú konaninia služieb Božích platia aj počas vianočných sviatkov, – v  počte 30. veriacich v chráme, v režime; Očkovaní, Prekonaní (OP); verím, že v zodpovednosti prežijeme pokojné sviatky.  

Služby Božie v CZ ECAV Rača, počas sviatkov budú nasledovne;

Evanjelický kostol BA-RAČA

24.12.- štedrovečerné služby Božie 16,30
25.12. – 1. Slávnosť vianočná – Sl.B. 9,00, po Sl.B. Sviatosť Večere Pánovej  so spoveďou,  aj pre viacerých – na etapy – aby sme dodržali počet. Ofera pre sl.B. kazateľa
26.12. – 2. Slávnosť vianočná – Služby Božie 9.00
31.12. – Závierka obč. roka – Silvester- Sl.B. 16,30  – ofera pre p. kostolníčku

01.01.2022 – Nový rok – Služby Božie 9,00  – Ofera pre kantorov

06.01.2022 – Zjavenie Krista Pána mudrcom (ľudovo 3 králi9,00

Evanjelický kostol Bernolákovo

24.12.- štedrovečerné služby Božie 14,30
25.12. – 1. Slávnosť vianočná – Služby Božie 10,30  –  ofera pre sl.B. kazateľa
26.12. – 2. Sl. V. – Služby Božie 10,30. Sviatosť + Večere Pánovej  so spoveďou
31.12. – Závierka obč. roka – Silvester- Služby Božie 14,30ofera pre p. kostolníčku
01.01.2022 – Nový rok – Služby Božie 10,30 –  Ofera pre p. kantorku

Ivánka pri Dunaji – Infocentrum

24.12.- štedrovečerné služby Božie 13,00ofera pre sl.B. kazateľa
31.12. –  Silvester- Služby Božie so sviatosťou Večere Pánovej so spoveďou 13,00 ofera pre p.  kostolníčku

 

Je možné zakúpiť si publikácie:  Tesnou Bránou  3,50 € Tranovského kalendár  5.- Stolový kalendár   4.-€   Nástenný kalendár  5,50

 

Prajem pokojné, bezstresové dni a požehnané prežitie vianočných dní,

R.H.

Harmonogram služieb Božích, vysielaných v masmédiách nájdete na web. ecav.sk