Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Znovukonanie služieb Božích od 3. adventnej nedele

Milí bratia, drahé sestry,

so zmiešanými pocitmi oznamujem, že služby Božie smieme konať – byť účastní – v tejto COVID situácií, ale s veľkými obmedzeniami. Informácie, ktoré prichádzali boli nie jasné, preto som čakal so zverejnením tohoto oznamu, aby som poskytol relevantné informácie. (Je mi ľúto, že vláda preniesla zodpovednosť rozhodovania – kto do chrámu bude pustený, resp. koho už nepustiť, vlastne na nás, farárov, resp. funkcionárov v CZ.) Citujúc vyhlášku, resp. vysvetlenie k vyhláške z GBU ECAV na Slovensku zo dňa 10.12.2021 (pozri www.ecav); “ Odporúčame teda dodržať nasledovné: Služby Božie s účasťou veriacich iba pre OP (čo znamená „očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch“)
a) do väčších kostolov môže prísť na Služby Božie aj väčší počet osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 25 m2,
b) pre ostatné menšie kostoly platí počtový limit 30 osôb v režime OP na bohoslužbu (pri dodržaní 2m rozostupov)“ v praxi to nateraz pre náš CZ znamená:

Služby Božie sa v 3. adventnú nedeľu, 12.12.2021 budú konať v režime OP, max. 30 účastníkov (aj s kňazom, kantorom, kostolníkom….) nasledovne:

v Rači o 9,00 so sviatosťou Večere Pánovej so spoveďou (v covid režime)

v Bernolákove o 10,30,.

Prosím, buďme zodpovední a tolerantní.

Čo sa týka ďaľšej nedele a sviatkov, budem aktuálne informovať.

Prajem pokojné adventné dni

Rastislav Hargaš, ev.a.v. farár