Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Inzerát Evanjelickej základnej školy – miesto učiteľa 2. stupňa

Evanjelická základná škola so sídlom v Bratislave, Palisády 57 hľadá učiteľa/učiteľku II. stupňa s aprobáciou matematika, geografia, informatika na plný úväzok s nástupom do zamestnania od 1. marca 2022.

Požadované vzdelanie:

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.

Platové podmienky:

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú „Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Ponúkame prácu v malom kolektíve v škole rodinného typu s individuálnym prístupom k žiakom. Uvítame, keby bol uchádzač členom ECAV.

Kontakt: Ing. Mgr. Silvia Dinžíková Mojzsisová  Tel. č. +421 2 52967389          silvia.dinzikova@ezs.ba