Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Pozvanie na tradičné pôstne stretnutie pri slove a hudbe

Srdečne vás pozývame na tradičné pôstne zastavenie

pri Slove a hudbe

v evanjelickom kostole v Rači.

6. pôstna nedeľa, 02.04.2023,  15,00

vstupné dobrovoľné – milodar na opravu organa