Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Čas konania služieb Božích – Pôst, Veľká noc 2023

Čas konania služieb Božích – Pôst, Veľká noc 2023

Evanjelický kostol Rača

Počas pôstu v stredu pôstna večiereň v Rači v chráme o 18,00

06.04. Zelený štvrtok  18,00 – služby Božie so sviatosťou Večere Pánovej so spoveďou

07.04. Veľký piatok – 9,00 – Pašiové sl.Božie + sviatosť Večere Pánovej so spoveďou

09.04. Veľkonočná nedeľa – 9,00 – Slávnostné služby Božie –po sl.B.– sviatosť Večere Pánovej so spoveďou

10.04. 2. Slávnosť Veľkonočná – 9,00 – Služby Božie

Evanjelický kostol Bernolákovo

07.04.- Veľký Piatok, Pašiové služby Božie + sviatosť Večere Pánovej so spoveďou –  14,30

09.04. – 1. Slávnosť  veľkonočná – Služby Božie 10,45

10.04. – 2. Slávnosť veľkonočná – Služby Božie 10,30

Ivanka pri Dunaji

 Infocentrum, Pamätná izba M. R. Štefánika, nám. sv. Rozálie;

v 2. nedeľu v mesiaci o 11,30

07.04.- Veľký piatok, Pašiové služby Božie 13,00 + sviatosť Večere Pánovej so spoveďou

aktuálny rozpis služieb Božích sledujte na tejto web stránke