Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

OZNAM POLÍCIE nie len pre seniorov

PZ SR Leták č. 12 – seniori COVID-19 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave III   Seniori pozor! Podvodné konania v súvislosti s ochorením COVID-19 upozornenie občanov – preventívna kampaň Okresného riaditeľstva Policajného… Read More

Epifánia – Zjavenie Krista Pána mudrcom, 06.01.2021 – domáca pobožnosť

Epifánia – Zjavenie Krista Pána mudrcom, 06.01.2021 – domáca pobožnosť V mene Boha ; Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Predspev: Ó Ježiši; Zb.: Tvoje narodenie daj nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa Otcu za nás,… Read More

Nový rok 2021 – v Ježišom mene – domáca pobožnosť;

Nový rok 2021 – v Ježišom mene – domáca pobožnosť; V mene Boha ; Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. A 24:  L.: Obnov nás, Hospodine, Bože mocností.  Zb: Rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení. ES č. 71: Hospodinu podajme ruku,… Read More

Závierka občianskeho roka – Silvester 2020 – domáca pobožnosť

Závierka občianskeho roka – Silvester 2020 – domáca pobožnosť; V mene Boha ; Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Predspev: Pomoc naša….. L:   Pomoc naša buď v mene Hospodinovom! Zb:  Ktorý učinil nebesá i zem. L: Pane náš, Ty nám… Read More

2. slávnosť vianočná, pamiatka mučeníka Štefana, domáca pobožnosť s osobnou spoveďou 26.12.2020

slávnosť vianočná, pamiatka mučeníka Štefana, domáca pobožnosť s osobnou spoveďou;  V mene Boha ; Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.   A. č. 13: Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal. Aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto… Read More

1. slávnosť vianočná, Narodenie Pána – domáca pobožnosť; 25.12.2020

slávnosť vianočná, Narodenie Pána – domáca pobožnosť; 25.12.2020  V mene Boha ; Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. A: 11; Nebojte sa, lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ. Sláva Bohu!    Ktorý je Kristus Pán. Sláva Bohu! ES č.: 47… Read More

Štedrý večer – domáca pobožnosť; vianoce 2020

Štedrý večer – domáca pobožnosť;  vianoce 2020 V mene Boha ; Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. ES č. 19, (môžete zaspievať, alebo len čítať) Príď, Spasenie pohanov, Teba s láskou oddanou všetci verne čakáme, príď k nám, vrúcne voláme! Nie z človeka… Read More

NEKONANIE SLUŽIEB BOŽÍCH POČAS VIANOC

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Augsburského a. v. Bratislava-RAČA, dcérocirkev RENOLÁKOVO + Ivanka pri Dunaji Alstrova 39, 831 06 BA – Rača  k: 0903 79 49 26 e-mali: raca@ecav.sk  Milí bratia a sestry v Pánu, s bôľom v srdci píšem tento… Read More