Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Konfirmačná príprava 1. r.

Vážení rodičia – krstní rodičia,

potvrdenie krstného sľubu – ktorý ste dali pri krste – je potrebné obnoviť dietkami pri konfirmácii.

Konfirmačná príprava dietok – vek 12. r. a nasl., bude na fare v Rači – v dohodnutom čase.

Je potrebné sa prihlásiť /čo nie je zrozumiteľné – doriešime pri osobnom rozhovore – prihláška je nasl.;

 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku BA – Rača

Zápis na konfirmačnú prípravu 2023-2025

Meno katechumena:……………………………………………………………………….

Dátum a miesto narodenia: ……………………………………………………………………………..

Dátum a miesto krstu:………………………………………………………………………………………

Trvalé bydlisko:………………………………………………………………………………………………………

Telefónne číslo, e-mail rodičov:…………………………………………………………………………………

Telefónne číslo e-mail katechumena:…………………………………………………………………………..

Škola, ktorú navštevuje, ročník, trieda:………………………………………………………………………

V ktorých ročníkoch navštevoval ev.a.v. náboženstvo:…………………………………………………

Meno rodičov: Otec:………………………………………………………………. Vyznanie:……………..

Matka:………………………………………………. rod.:..……………………. Vyznanie:……………..

Miesto cirkevného sobáša (požehnania manželstva):…………………………………………………..

Krstní rodičia: Otec:……………………………………………………………….. Vyznanie:……………..

Matka:………………………………………………. rod.:..……………………. Vyznanie:……………..

Rodičia svojim podpisom potvrdzujú, že ich dieťa sa bude konfirmačnej prípravy zúčastňovať pravidelne. Tiež súhlasíme v zmysle zákona so spracovaním a archivovaním osobných údajov.

 

V ……………………………………….…… dňa:……………………………….             ……………………………………………………………..

podpis rodičov