Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Služby Božie na Vstúpenie Krista Pána na nebo; Ascensio Domini

40. deň po vzkriesení Pán Ježiš Kristus vstupuje do nebeskej slávy. Služby Božie v tento sviatok budú v evanjelickom kostole v RAČI, vo štvrtok, 18.05.2023 o 18,00.