Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

konfirmačná príprava

Milí konfirmandi, Vážení rodičia,

pripomínam, že stretnutie konfirmandov  2. roč. bud  bude v nedeľu, 12.02.2023 o 16,00 a katechuménov 1. roč.  o 17,15 na fare v Rači v zborovej sieni.

 

R. Hargaš, ev.a.v. farár