Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Zápis na konfirmačnú prípravu 2022 – 2024

Milí rodičia, krstní rodičia, milá mládež, zápis na konfirmačnú prípravu do 1. roč. prebieha na farskom úrade v CZ ECAV RAČA v tomto mesiaci. Verím, že sľub, ktorý ste rodičia a krstní rodičia dali pri krste dietok Pánu… Read More

Zborový deň v Rači

Pozvanie na zborový deň v Rači Srdečne vás pozývame na zborový deň so začiatkom služieb Božích o 10,00  v ev.a.v. chráme Božom v Rači a následne bude posedenie vo farskej záhrade v Rači, v 15. nedeľu po Svätej Trojici, poslednú septembrovú  25.09.2022  Slávnostný kazateľ,… Read More

65. výročie posvätenia chrámu Božieho v Bernolákove

POZVANIE Srdečne vás pozývame naSLÁVNOSTNÉ SLUŽBY BOŽIE do evanjelického kostola v Bernolákove v 14. nedeľu po Svätej Trojici, 18.09.2022 so začiatkom služieb Božích o 10,30pri príležitosti 65. výročia posvätenia chrámu Božieho v BernolákoveKazateľ: Alenka KováčikováKantor: Stanislav Tichý

POZVANIE do ZÁLESIA na ekumenické stretnutie pri sviatku sv. Cyrila a Metoda

Pozývame Vás na Ekumenickú slávnosťpri príležitosti sviatku vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda,ktorá sa bude konať v pondelok 4. júla 2022 od 17:00 hod. v rímskokatolíckom Kostole Najsvätejšej Trojice v Zálesí za účasti kňazov rímskokatolíckej cirkvi, gréckokatolíckej cirkvi a… Read More

Zborový deň v Bernolákove

Pozvanie na zborový deň v Bernolákove Srdečne vás pozývame na zborový deň CZ ECAV Rača do evanjelického kostola a areálu kostola v dcérocikvi Bernolákovo, v 2. nedeľu po Svätej Trojici, 26.06.2022 so začiatkom služieb Božích o 10,00 V chráme Božom v RAČI služby Božie nebudú… Read More

Posledná rozlúčka so s. farárkou ZUZANOU KOLÁROVSKOU

S hlbokým zármutkom, ale s nádejou na stretnutie u nášho Pána, oznamujeme, že naša milovaná mama a babka Mgr. Zuzana Kolárovská rod. Sljuková dňa 9. júna 2022 vo veku 77 rokov odišla do nebeského domova následkom nemoci. Pohrebná… Read More

Konfirmačná príprava 1. roč.

Konfirmačná príprava 1. roč. bude v sobotu 28.05.2022 o 13,30 v zborovej sieni v Rači

Služby Božie na Vstúpenie Krista Pána v Rači

Služby Božie na Vstúpenie Krista Pána budú v Račio 18,00

Rozpis služieb Božích Veľká noc 2022, Evanjelický kostol Rača, Bernolákovo, Infocentrum M.R.Štefánika Ivanka pri Dunaji

Rozpis služieb Božích Veľká noc 2022, Evanjelický kostol Rača  nedeľa 9,00 – Služby Božie – 2. nedeľa v mesiaci so sviatosťou Večere Pánovej so spoveďou  14.04. Zelený štvrtok – 17,00 Služby Božie so sviatosťou Večere Pánovej so spoveďou 15.04…. Read More