Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Služby Božie počas sviatkov Vianoc 2021 a Nového roka 2022

Milí bratia, drahé sestry v Pánu, je mi ľúto, že obmedzenia, ktoré sa týkajú konaninia služieb Božích platia aj počas vianočných sviatkov, – v  počte 30. veriacich v chráme, v režime; Očkovaní, Prekonaní (OP); verím, že v zodpovednosti prežijeme pokojné… Read More

Znovukonanie služieb Božích od 3. adventnej nedele

Milí bratia, drahé sestry, so zmiešanými pocitmi oznamujem, že služby Božie smieme konať – byť účastní – v tejto COVID situácií, ale s veľkými obmedzeniami. Informácie, ktoré prichádzali boli nie jasné, preto som čakal so zverejnením tohoto oznamu,… Read More

Inzerát Evanjelickej základnej školy – miesto učiteľa 2. stupňa

Evanjelická základná škola so sídlom v Bratislave, Palisády 57 hľadá učiteľa/učiteľku II. stupňa s aprobáciou matematika, geografia, informatika na plný úväzok s nástupom do zamestnania od 1. marca 2022. Požadované vzdelanie: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch… Read More

2. adventná nedeľa – sprítomnenie služieb Božích vo vašich príbytkoch

2. adventná nedeľa 2021 Aj keď momentálne nám Covid situácia neumožňuje stretnúť sa v spoločenstve v našich chrámoch (v Rači, Bernolákove, či v Izbe M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji), predsa len chcem prežívať spoločenstvo s vami aspoň touto… Read More

1. Adventná nedeľa, domáca pobožnosť

V mene Boha; Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Predspev: Ó Ježiši…. Zbor: Tvoje vtelenie,  daj nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto… Read More

NEKONANIE SLUŽIEB BOŽÍCH

Milí bratia, drahé sestry v Pánu, s ľútosťou píšem tento oznam o nekonaní služieb Božích v 1. a 2. adventnú nedeľu v našich chrámoch Božích (Rača, Bernolákovo).  O ďalšom stretnutí na službách Božích vás budem informovať. Mgr. Rastislav… Read More

Konfirmačná príprava

Konfirmačná príprava z pandemických dôvodov sa v sobotu, 27.11.2021 nebude konať. Prajem pokojné dni R. Hargaš, ev.a.v. fara Rača

Edita Gruberová – spomienkový večer

Milí priatelia,srdečne Vás všetkých pozývame na spomienkový koncert Hommage à Edita Gruberová, ktorý sa uskutoční 14. 11. 2021 v nedeľu o 16.00 h v evanjelickom kostole v Rači na Alstrovej ul. č. 39.V tomto kostole Edita Gruberová pomyselne… Read More

Pamiatka reformácie 31.10.2021, BA- RAČA, BERNOLÁKOVO

Bratia a sestry v Pánu, situácia je vážna, nie však zúfalá….. Myslím na Covid situáciu, ktorá sa týka aj účasti služieb Božích. Dúfame, že kostoly v nastávajúcich dňoch nebudeme musieť zavrieť (ako vlani). Preto považujem za zodpovedné konanie… Read More

konfirmácia

Konfirmačná príprava bude v sobotu 30.10.2021 nasledovne;2. roč. 11,00, 1. roč. 13,00